ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα;

Με τον όρο οδοντικό εμφύτευμα εννοούμε μια τεχνητή συσκευή οποία προσομοιάζει τη ρίζα ενός φυσικού δοντιού και τοποθετείται στο οστό των
γνάθων για να καλύψει το κενό ενός ή περισσότερων ελλειπόντων δοντιών.

implants stadia

Tα οδοντικά εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο, ένα απόλυτα βιοσυμβατό υλικό το οποίο όταν έρθει σε επαφή με το ανθρώπινο οστό έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί έναν πολύ ισχυρό δεσμό μ’ αυτό. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται ως οστεοενσωμάτωση και χαρακτηρίζει τη δομική σύνδεση εμφυτεύματος οστού σε μικροσκοπικό επίπεδο.

Tα εμφυτεύματα δεν αποτελούν μια καινούργια θεραπεία στον κλάδο της οδοντιατρικής, μιας και χρησιμοποιούνται για περισσότερα από 50 χρόνια.

Tι δυνατότητες υπάρχουν με τα οδοντικά εμφυτεύματα;

implants 1

implants 2Σε περίπτωση απώλειας ενός φυσικού δοντιού, έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε ένα μονήρες εμφύτευμα πάνω στο οποίο κατασκευάζεται μία μονή στεφάνη – θήκη για να καλύψει το κενό το οποίο δημιουργήθηκε.

  

implants 3
Σε περιπτώσεις μερικής νωδότητας, όπου περισσότερα από ένα φυσικά δόντια λείπουν, μπορούμε να τοποθετήσουμε δύο ή και παραπάνω εμφυτεύματα και να κατασκευάσουμε μία ακίνητη γέφυρα επί αυτών.


 

implants 4Σε περιπτώσεις ολικής νωδότητας, όπου όλα τα δόντια του ασθενούς έχουν χαθεί, έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε 4 – 8 εμφυτεύματα (ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε περιστατικού) και να κατασκευάσουμε μια ακίνητη προσθετική εργασία. Επίσης μπορούμε να τοποθετήσουμε λιγότερα εμφυτεύματα (συνήθως 2-4) και να κατασκευάσουμε μια κινητή προσθετική - επένθετη εργασία.implants 5
Τέλος σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής φέρει μια κινητή προσθετική εργασία (μερική ή κινητή), μπορούμε να τοποθετήσουμε εμφυτεύματα και να γίνει τροποποίηση αυτής, ούτως ώστε να πετύχουμε καλύτερη σταθεροποίηση της, με ειδικούς μηχανισμούς ή με τη χρήση μπάρας.

 

 

 

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των οδοντικών εμφυτευμάτων;

 • implants advancedΔεν απαιτούν τροχισμό των διπλανών δοντιών. Πριν την ανακάλυψη των εμφυτευμάτων, η μόνη λύση που είχαμε σε περίπτωση απώλειας ενός ή περισσότερων δοντιών ήταν η κλασσική προσθετική οδοντιατρική με τον τροχισμό των διπλανών δοντιών για την κατασκευή μιας γέφυρας. Η χρήση των εμφυτευμάτων μας εξασφαλίζει την διατήρηση της ακεραιότητας των οδοντικών ιστών.
 • Διατηρούν το οστούν της γνάθου. Με βάση το νόμο του Wolff (1892) το ανθρώπινο οστό επηρεάζεται και διαμορφώνεται ανάλογα με τις δυνάμεις που ασκούνται σ΄αυτό. Για την διατήρηση των διαστάσεων και της πυκνότητάς του θα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή φόρτιση - διέγερση. Μελέτες έχουν δείξει ότι τον πρώτο χρόνο μετά την εξαγωγή ενός δοντιού χάνεται περισσότερο από 30% του πλάτους του οστού καθώς και περίπου 4mm σε κάθετη διάσταση. Τα εμφυτεύματα, αναπαριστώντας τα φυσικά δόντια εμποδίζουν αυτή την οστική απώλεια.
 • Παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Σε αντίθεση με τις κλασσικές ακίνητες προσθετικές εργασίες που έχουν 50% ποσοστό επιτυχίας μετά από 10 χρόνια λειτουργίας τους, το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιεμφυτευματικές εργασίες κυμαίνεται κοντά στο 90%.
 • Βελτιώνουν την αισθητική, την φώνηση και την λειτουργικότητα των ασθενών. Ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής συνήθιζε να φέρει μια κινητή προσθετική εργασία, η χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων για την σταθεροποίηση της ή την αντικατάστασή της με μια ακίνητη επιεμφυτευματική εργασία, μπορεί να βελτιώσει αισθητά την ποιότητα ζωής του.

 

Ποιά είναι τα ποσοστά επιτυχίας των εμφυτευμάτων;

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, των βιουλικών καθώς και οι συνεχείς μελέτες που γίνονται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της εμφυτευματολογίας έχουν καταφέρει να αναγάγουν το ποσοστό επιτυχίας των εμφυτευμάτων στο 96 – 97 %. Όταν μάλιστα η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται κάτω από ιδανικές συνθήκες και από έμπειρους κλινικούς, το ποσοστό αυτό είναι ακόμα υψηλότερο. Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν ότι τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν μία ασφαλέστατη θεραπευτική προσέγγιση με εξαιρετικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.

 

Ποιά είναι η διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων;

implants lifeΤα οδοντικά εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα για να μπορούν να παραμείνουν μέσα στο στόμα μας για πάντα.

Απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτό είναι η προσεχτική τήρηση όλων των κανόνων της σύγχρονης εμφυτευματολογίας από τον επεμβαίνοντα καθώς και η συμμόρφωση του ασθενούς ως προς τις οδηγίες στοματικής υγιεινής που του έχουνε δοθεί.

Ο ενδελεχής διαγνωστικός έλεγχος καθώς και ο σωστός σχεδιασμός του θεραπευτικού πλάνου είναι υψίστης σημασίας ούτως ώστε η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων να γίνει σε υγιές και επαρκές οστικό υπόβαθρο με το απαραίτητο πάχος κερατινοποιημένων ουλικών ιστών.

Αναπόσπαστο κομμάτι της καλής μακροχρόνιας πρόγνωσης των εμφυτευμάτων αποτελεί η συστηματική παρακολούθηση των ασθενών μέσω τακτικών επανεξετάσεων ανά 6μηνο.

 

Μπορούν όλοι οι ασθενείς να υποβληθούν σε θεραπεία με οδοντικά εμφυτεύματα;

implants ipopsifioi

Οι μόνες αυτή τη στιγμή βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες αντενδείξεις για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων είναι:

 • οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς
 • οι ασθενείς που υπόκεινται σε ακτινο ή χημειοθεραπεία
 • όσοι λαμβάνουν διφωσφωνικά φάρμακα ενδοφλεβίως
 • οι ψυχιατρικοί ασθενείς, καθώς και οι ασθενείς οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά
 • οι ασθενείς στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ανάπτυξη του οστού των γνάθων (δεν έχουν δηλαδή συμπληρώσει το 18 έτος ηλικίας)

Το φύλο και η ηλικία δε φαίνεται να επηρεάζουν τη θεραπεία με εμφυτεύματα.

Ο σακχαρώδης διαβήτης, η οστεοπόρωση και το κάπνισμα αποτελούν προδιαθεσικούς – επιβαρυντικούς παράγοντες.

Για περισσοτερες πληροφορίες ανατρέξτε στο blog μας.

Ποιά είναι η διαδικασία τοποθέτησης των οδοντικών εμφυτευμάτων;
Η διαδικασία τοποθέτησης ενός οδοντικού εμφυτεύματος περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας

 • λήψη ενός αναλυτικού ιατρικού και οδοντιατρικού ιστορικού του ασθενούς
 • συζήτηση σχετικά με τις λειτουργικές και αισθητικές του απαιτήσεις
 • λεπτομερή κλινική εξέταση
 • ακτινολογική εξέταση (συνήθως απαιτεί μια αξονική τομογραφία της περιοχής που μας ενδιαφέρει)

Χειρουργική φάση
implants diadikasiaΓίνεται στο περιβάλλον του οδοντιατρείου, σ΄ ένα ραντεβού και κάτω από τοπική αναισθησία.

Σε απλά περιστατικά η χειρουργική αυτή φάση δεν διαρκεί πάνω από 20’, ενώ περιγράφεται απ τους ασθενείς σαν μια εντελώς ανώδυνη διαδικασία.

 

Στάδιο της επούλωσης

Διαρκεί 2 – 4 μήνες. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, απλώς αναμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της οστεοενσωμάτωσης (όπως περιγράφηκε παραπάνω), δηλαδή να δεχτεί ο οργανισμός το εμφύτευμα και να γίνει «ένα» με το οστούν.

Προσθετική φάση

implants diadikasia1

Η όλη διαδικασία προσομοιάζει αρκετά με τα στάδια που ακολουθούνται για την προσθετική αποκατάσταση ενός φυσικού δοντιού και δεν διαρκεί περισσότερο από 3 εβδομάδες.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικάσια τοποθέτησης ενός οδοντικού εμφυτεύματος ανατρέξτε στο blog μας.

 

Μπορώ να κάνω εξαγωγή ενός δοντιού και να βάλω οδοντικό εμφύτευμα την ίδια μέρα (άμεση εμφύτευση);

implants exagogi

Η απάντηση είναι καταφατική, εφόσον πληρούνται κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και ο επεμβαίνων διαθέτει την ανάλογη εμπειρία. Μόνο ένας ειδικευμένος οδοντίατρος – εμφυτευματολόγος μπορεί να σας απαντήσει με σιγουριά στο παραπάνω ερώτημα και εφόσον πρώτα συλλέξει όλα τα απαιτούμενα διαγνωστικά στοιχεία.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου λόγω της ύπαρξης ενεργούς φλεγμονής θα πρέπει να αναμείνουμε 6 – 8 εβδομάδες μετά την εξαγωγή του δοντιού για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Σ’ ορισμένα περιστατικά επίσης θα πρέπει να γίνει ανάπλαση του υπολειμματικού οστού ταυτόχρονα με την εξαγωγή του δοντιού και να περιμένουμε για ένα διάστημα 4 περίπου μηνών πριν την τοποθέτηση του εμφυτεύματος.

Όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και μπορούμε να επιτύχουμε καλή πρωταρχική σταθερότητα του εμφυτεύματος προχωράμε σε άμεση εμφύτευση.

Σε ιδιαιτέρως αισθητικά απαιτητικά περιστατικά η άμεση εμφύτευση είναι συνήθως και η θεραπεία επιλογής μας. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η επιεμφυτευματική θεραπεία είναι απολύτως εξατομικευμένη και ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια.

Μπορώ να έχω δόντια την ίδια μέρα που θα μπούν και τα εμφυτεύματα (άμεση φόρτιση);
immediateΗ απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι παρόμοια με την παραπάνω. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου μπορεί να παραδοθεί στον ασθενή μια προσωρινή αποκατάσταση που θα στηρίζεται στα εμφυτεύματα την ημέρα της τοποθέτησης αυτών.

Η τελική αποκατάσταση θα παραδοθεί ούτως η άλλως μετά το πέρας της επουλωτικής περιόδου, δηλαδή μετά από περίπου 3 μήνες. Είναι πολλά τα κριτήρια που καθορίζουν την λήψη μιας τέτοιας απόφασης και θα πρέπει να έχουμε εξασφαλισμένη την απόλυτη συνεργασία με τον ασθενή, καθώς η άσκηση υπερβολικών και ανεξέλεγκτων δυνάμεων κατά την επουλωτική περίοδο μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων, με αποτέλεσμα την αποτυχία του σχεδίου θεραπείας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο ασθενής δεν θα μείνει χωρίς δόντια κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο της επούλωσης, αλλά θα φέρει μια προσωρινή προσθετική αποκατάσταση , κινητή (μασελάκι) ή ακίνητη ( κάποιο είδος γέφυρας που θα στηρίζεται στα διπλανά δόντια, εφόσον αυτό είναι εφικτό).

Εμφανίζουν τα εμφυτεύματα επιπλοκές ή αποτυχίες;
Όπως σε κάθε ιατρική πράξη και θεραπεία έτσι και στα εμφυτεύματα μπορούν να συμβούν επιπλοκές που δύναται να οδηγήσουν σε απώλεια του εμφυτεύματος και αποτυχία της θεραπείας.

Διεγχειρητικές Επιπλοκές
Προκύπτουν από τον κακό σχεδιασμό της θεραπείας από τον επεμβαίνοντα και είναι συνήθως διαχειρίσιμες – αναστρέψιμες.

Μετεγχειρητικές Επιπλοκές
implants epiplokesΕξέχουσα θέση σ’ αυτές καταλαμβάνει η περιεμφυτευματίτιδα.

Πρόκειται για φλεγμονή των περιεμφυτευματικών ιστών (οστού και ούλων) και εκδηλώνεται με αιμορραγία κατά τη χρήση οδοντικού νήματος ή την ανίχνευση, τοπικό οίδημα της περιοχής και εκροή πύου.

Η περιεμφυτευματίτδα θα πρέπει να διαγνωσθεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα από έναν ειδικευμένο εμφυτευματολόγο.


Μηχανικές επιπλοκές

 • χαλάρωση ή σπάσιμο της βίδας σύνδεσης εμφυτεύματος - abutment,
 • σπάσιμο του abutment
 • σπάσιμο του ίδιου του εμφυτεύματος.

Οι επιλοκές αυτές μπορούν να περιοριστούν όταν

 • ο κλινικός είναι σε θέση να επιλέξει τον κατάλληλο τύπο εμφυτεύματος αναλόγως το περιστατικό
 • ο κλινικός δύναται να αποδόσει ένα συγκλεισιακό σχήμα που θα εμποδίζει την υπερφόρτιση των εμφυτευμάτωνσε βρυγμομανείς ασθενείς η κατασκευάζεται ένας νάρθηκα βρυγμού που θα προστατεύει τις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις από υπέρμετρες συγκλεισιακές δυνάμεις.

Τι πρέπει να προσέξω πριν την θεραπεία με οδοντικά εμφυτεύματα;
Πριν την θεραπεία
implants prosoxi

Η οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας σήμερα δε θα μπορούσε να αφήσει ανέπαφο τον κλάδο της οδοντιατρικής και της εμφυτευματολογίας.

Όλο και περισσότερες  εταιρίες εμφυτευμάτων αναδύονται στις μέρες μας υποσχόμενες αντίστοιχα ή και καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τις εταιρίες που αποτελούν εδώ και χρόνια τις ναυαρχίδες  στον τομέα της εμφυτευματολόγιας.

Πολλές απ΄αυτές μάλιστα  αντιγράφουν το σύστημα εμφυτευμάτων γνωστών εταιριών και ρίχνουν το κόστος αυτών χρησιμοποιώντας ποιοτικώς φτηνότερα υλικά.

Οσο περισσότερο αναγκαία γίνεται η μείωση του κόστους θεραπείας, τόσο περισσότεροι κλινικοί στρέφονται προς λιγότερο αξιόπιστες εταιρίες με ό,τι κινδύνους μπορεί να κρύβει αυτή η επιλογή για την μακροχρόνια επιτυχία της εμφυτευματικής  θεραπείας.

Η συμβουλή η δικιά μας είναι να επιλέξετε έναν κλινικό τον οποίο εμπιστεύεστε και ο οποίος χρησιμοποιεί το σύστημα κάποιας γνωστής και αξιόπιστης εταιρίας με πολύχρονη έρευνα και εξασφαλισμένη παρουσία στο μέλλον.

Το μειωμένο κόστος δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί πρωταρχικό κριτήριο επιλογής, καθώς η πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε περίπτωση ενδεχόμενης επιπλοκής ή αποτυχίας ξεπερνά πολλές φορές το αρχικό κόστος.

Τι θα πρέπει να προσέξω κατά την διάρκεια και μετά την θεραπεία με τα εμφυτεύματα;

Κατά την διάρκεια της θεραπείας

imlants theapeiaΌπως σε κάθε θεραπεία έτσι και στα εμφυτεύματα η απόλυτη τήρηση των οδηγιών που δίνονται από τον θεράποντα ιατρό είναι υψίστης σημασίας.

Η διατήρηση ενός πολύ καλού επιπέδου στοματικής υγιεινής θα βοηθήσει σημαντικά στην επιτυχία της θεραπείας.

 

Μετά την θεραπεία

implants meta therapeia

Πιθανώς το κομμάτι αυτό να αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο για την καλή μακροχρόνια πρόγνωση της εμφυτευματικής θεραπείας. Δε θα μπορούσαμε να τονίσουμε περισσότερο πόσο σημαντική είναι:

 • η τήρηση των οδηγιών στοματικής υγιεινής και η χρήση των κατάλληλων μέσων καθαρισμού (ειδική οδοντόβουρτσα + μεσοδόντια βουρτσάκια) που έχουν συσταθεί από τον κλινικό
 • η ένταξη του ασθενούς σ ένα πρόγραμμα τακτικών επανελέγχων από τον οδοντίατρο ανά 6μηνο. Οταν ο ασθενής παρακολουθείται συστηματικά, μπορεί να διαγνωσθεί οποιοδήποτε πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα

DRAKOPOULOS DENTAL CARE

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Newsletter

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερώσεις.

©2017 Drakopoulos Dental Care All Rights Reserved. Κατασκευή & Φιλοξενεία Medical Promotion

Menu

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και την εμπειρία σας όταν το χρησιμοποιείτε. Τα cookies που χρησιμοποιούνται για την ουσιαστική λειτουργία αυτού του ιστότοπου έχουν ήδη οριστεί. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk